วิธีการจองที่พัก

จองที่พักอย่างไรให้ถูกวิธี

  1. โทรจองที่พัก โดยระบุบ ห้องพัก , วันที่เข้าพัก , จำนวนผู้เข้าพัก 
  2. การโอนเงินจองห้องพัก ระบุบ วันเวลาโอนเงิน , ชื่อบัญชีผู้โอนเงิน และธนาคาร
  3. กรุณาให้ข้อมูลเช่น ชื่อ , เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมล ที่ชัดเจนและสามารถติดต่อได้จริงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

วิธีการจองที่พัก

  • โอนเงินเข้าบัญชี  รัชดาภรณ์  สีสุกสด  ธ.กสิกรไทย   389-2-32435-1
  • เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาเก็บใบเสร็จการโอนเงิน หรือ ส่งใบบันทึกรายการมาที่อีเมล , Line
  • สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์   094-606-1112 , 080-577-2716  หรือ Email: ratchas_g@live.com , LINE ID: kohlarnwhitehouse

 

หมายเหตุ

      * การโอนเงินจองที่พัก ต้องโอนเงินเต็มราคาห้องพัก

      * การจองที่พักจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อโอนเงินแล้ว

      ** กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

              - เลื่อนวันเข้าพัก แจ้งอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 7 วัน สามารถเลื่อนได้เพียงครั้งเดียว 

              - ยกเลิกการเข้าพัก ทางที่พักไม่คืนเงินให้