ห้องเล็ก

 

ห้องขนาด 3 m x 4 m

ราคา  1500 - 1800 บาท / 2 ท่าน ( วัน จันทร์ - ศุกร์  )

         2000 - 2500 บาท / 2 ท่าน ( วัน เสาร์ , วันหยุดนักขัตกฤษ )

          


  • SAM_0528.JPG
    ห้องขนาด 3 m x 4 m ราคา 2000 - 2500 บาท / 2 ท่าน ( วัน จันทร์ - ศุกร์ ) 2500 - 3000 บาท / 2 ท่าน ( วัน เสาร์ , วันหยุดนักขัตกฤษ )