ห้องพักมาตรฐาน

 

ห้องขนาด 3 m x 4 m

ราคา  1500  บาท / 2 ท่าน ( วัน จันทร์ - ศุกร์  )

         2000  บาท / 2 ท่าน ( วัน เสาร์ , วันหยุดนักขัตกฤษ )

          


  • download (22).png
    ห้องขนาด 3 m x 4 m ราคา 2000 บาท / 2 ท่าน ( วัน จันทร์ - ศุกร์ ) 2500 บาท / 2 ท่าน ( วัน เสาร์ , วันหยุดนักขัตกฤษ )