ห้องใหญ่

 

ห้องขนาด 3 m x 4 m

ราคา  2000 - 2500 บาท / 2 ท่าน ( วัน จันทร์ - ศุกร์  )

         2500 - 3000 บาท / 2 ท่าน ( วัน เสาร์ , วันหยุดนักขัตกฤษ )

 


  • v20.jpg
    ห้องขนาด 3 m x 4 m ราคา 1500 - 1800บาท /2ท่าน ( วันจันทร์ - ศุกร์) 2000 - 2500บาท /2ท่าน ( วันเสาร์ , วันหยุดนักขัตกฤษ)