ห้องใหญ่ชั้นล่าง

 

ห้องขนาด 3 m x 4 m

ราคา  2000  บาท / 2 ท่าน ( วัน จันทร์ - ศุกร์  )

         2500  บาท / 2 ท่าน ( วัน เสาร์ , วันหยุดนักขัตกฤษ )

 


  • download (65).png
    ห้องขนาด 3 m x 4 m ราคา 1500 บาท /2ท่าน ( วันจันทร์ - ศุกร์) 2000 บาท /2ท่าน ( วันเสาร์ , วันหยุดนักขัตกฤษ)